Weg met al dat zorgcriminele tuig dat onze gezinnen en kinderen kapot maakt!!

Onontbeerlijke veranderingen

Veranderingen die heel hard nodig zijn!

 

Niet nog meer regels, protocollen, en meldcodes loslaten op kinderen en gezinnen waarvan het ene protocol nog gekker is dan het andere! 

Het is pure noodzaak dat er een ruimhartig financieel vangnet wordt opgezet voor ouders en kinderen die het hele onderzoekstraject van het AMK en de    Raad voor de Kinderbescherming hebben doorlopen maar waaraan van rechtswege door de kinderrechter geen beschermende maatregelen worden opgelegd of kindermishandeling is vastgesteld.

Het is ook wenselijk dat het kind en gezin vanaf de eerste behandeling zowel door het AMK als de Raad voor de Kinderbescherming wordt gewezen op het feit dat het  raadzaam is een om een advocaat te doen inschakelen, immers de ouders van het kind zijn in feite verdachte van kindermishandeling geworden.

Er moet een mogelijkheid komen tot video opname van alle gesprekken bij het AMK of de Raad voor de Kindbescherming waarbij de jeugdige en diens ouders van elk gevoerd gesprek bij het AMK of de Raad voor de Kinderbscherming een DVD ontvangt.

Omkering van bewijslast vanuit schadeclaims, niet de jeugdige of diens ouders moeten bewijzen dat het AMK of de Raad voor de Kinderbescherming onjuist heeft gehandeld maar juist het AMK of de Raad moet bewijzen dat zij geen fouten heeft gemaakt.

Het instellen van een onafhankelijk assuradeur bij schadeclaims en geen afdoeningen meer vanuit eigen beheer.

Het instellen van verschillende leeftijdsgroepen, het is toch te gek voor woorden dat het aantoonbare verzet van een ruim 17 jarige “langdurig zieke jeugdige” m.b.t. een  zorgmelding met een uiteindelijke V.O.T.S niet serieus genomen wordt, de invoering van leeftijdsgroepen zal ook tot gevolg moeten hebben dat over 16 jarigen en ouder geen zorgmeldingen meer kunnen worden gedaan als de jeugdige daar niet mee instemt.

Niet meer toestaan van zorgmeldingen vanuit de 2e lijns zorgverlening als men wetenschap heeft van het bestaan van een 1e lijns regulier zorgverlener, dus ook niet vanuit een conflict van plichten.

Onmiddellijke inperking van politieke instrumenten die gevaarlijk zijn voor jeugdigen zoals de door wethouder Kriens van PvDA ontwikkelde Rotterdamse Meldcode en Verwijs Index Risicojongeren.

Instellen van speciaal strafrecht voor zorgprofessionals die de jeugdige of diens gezinsleden schade toebrengen vanuit een verkeerd gestelde diagnose.

Geen toevoeging van ondeskundige zorgprofessionals zoals de meteropnemer en de dierenarts!! (welke gek bedenkt zoiets)

 

Tekstvak: DE MINISTER VINDT HET ONTERECHT DAT GEZINNEN VAKER DREIGEN MET EEN ADVOCAAT


KINDEREN EN GEZINNEN LOPEN VAAK TRAUMA’S OP VANUIT  
ONTERECHT
GEBLEKEN
ONDERZOEKEN DOOR DE RAAD EN HET AMKSCHADE-
VERGOEDING?
VERGEET HET MAAR!