Ik ben mishandeld door het AMK en de Raad voor de Kinderbescherming!

Haringvlietmeisje

Als slachtoffer vertel ik u:

 

Ik ben nu bijna 19 jaar oud en vertel u dat mijn leven kapot is gemaakt door het A.M.K. en de Raad voor de Kinderbescherming.

Dagelijks ondervind ik nog steeds de gevolgen van het trauma dat al die rotzakken mij hebben aangedaan, in het bijzonder vanuit het A.M.K. en de Raad voor de Kinderbescherming.

Alles wat ik ondanks mijn moeilijke situatie had bereikt is mij ontnomen door een troep gore schurken die zich kinderbeschermer durft te noemen!

De onderzoeken die op mij zijn losgelaten terwijl ik al 17 jaar oud was zijn mensonterend te noemen en hebben er voor gezorgd dat ik twee zelfmoordpogingen ondernam, en zelfs daarna werd ik nog steeds niet met rust gelaten!

En dan is het ook nog zo dat mijn vader en moeder vanwege het hier neergezette verhaal binnenkort 100.000 euro schadevergoeding aan de Stichting B.O.O.R. moeten betalen omdat mijn vader op deze site alles openbaar zal maken wat met de ze zaak te maken heeft.

De Reconvalescentenschool heeft aan stichting Mee verteld dat ik neo-nazistisch en racistisch zou zijn hetgeen een gemene leugen is, maar daar doet niemand iets aan want dat mag zegt de landelijke klachtencommissie onderwijs!

A.M.K. en de Raad voor de Kinderbescherming hebben maling aan de slachtoffers van de door hun opgezette martelpraktijken, zij hebben ook  maling aan de waarheid en rotzooien met verklaringen.

Niemand in dit land komt op voor  slachtoffers van kinderbeschermingsmaatregelen, en dan durft de minister ook nog te zeggen dat zij er problemen mee heeft dat kinderen zoals ik steeds vaker een advocaat inschakelen.

Schakel dus altijd een advocaat in vraag alle medische dossiers over jezelf op en ga daarna op zoek naar iemand die medische stukken kan lezen want daarin is vaak de meest waanzinnige onzin te vinden, denk hierbij aan de GGD-CJG.

De minister zegt dat elk mishandeld kind er één teveel is, ik ben niet mishandeld door mijn ouders maar door het A.M.K. en de Raad voor de Kinderbescherming, welke deels valt onder het ministerie van WVS waarvan de minster het hoofd is!

Niet alleen ik ben het slachtoffer geworden van deze zorgcriminelen ook mijn beide oudere broers en ouders hebben het nodige moeten verwerken.

En dan op het eind van de rit wordt er door de kinderrechter bevestiging gedaan van het feit dat er geen kindermishandeling was!

Het A.M.K. is vanaf dag één per aangetekende brief gewaarschuwd dat er geen sprake was van kindermishandeling, datzelfde werd met een advocaat herhaald nadat de zaak vanwege de ernst van de zaak werd doorgestuurd naar de Raad voor de Kinderbescherming. 

Beide diensten hebben echter maling gehad aan de door mij gedane mededelingen dat ik niet mishandeld werd en slechts van school verzuimde wegens ziekte, hetgeen later zelfs door de Raad de Kinderbescherming werd bevestigd!

In de rapporten vertelde het A.M.K. dat ik zeer ernstig werd mishandeld door mijn vader, ik zou zelfs gegijzeld zijn en andere onzin verhalen!

De werkelijkheid was zoals zo vaak volkomen anders, de weergave van het A.M.K. kan alleen zijn voortgekomen vanuit fantasieverhalen van de medewerkers van het A.M.K. die schijnbaar hun genot halen uit leugens en bedrog!

Politieke partijen zoals de VVD-PVV en de PVDA zijn mede verantwoordelijk voor de situatie waarin ik ben terecht gekomen  stem daar dus nooit op!

Mijn leven is blijvend verwoest, voorkom dat u hetzelfde overkomt, bijt van u af!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekstvak: STICHTING
BESTUUR
OPENBAAR
ONDERWIJS
ROTTERDAM 
VORDERT 
VAN MIJN
OUDERS 
100.000 EURO
OMDAT DE
WAARHEID
HIER IS 
NEER GEZET!
LEERLINGEN
OP DE RECON
VALESCEN-
TENSCHOOL
WORDEN 
ZONDER DE OUDERS TE INFORMEREN 
BESTEMPELD
ALS  
NEO-NAZI
OF
RACISTISCH


WIJ ZIJN OOK OP ZOEK NAAR EEN SPONSOR OF LEGAAT WIE KAN ONS HELPEN?
Tekstvak: VERTROUWENS
ARTSEN VAN
HET AMK
BEMOEIEN ZICH
MET SCHADE-
CLAIMS EN
WAARSCHUWEN
HIERVOOR
ZELFS DE
REGULIER 
BEHANDELAAR VAN UW KIND
IEDERE WEEK OPNIEUW 
WORDEN ER
NIEUWE PROTOCOLLEN 
UITGEVONDEN  DE ÉÉN NOG 
GEKKER DAN DE ANDER OM 
KINDEREN EN OUDERS DE AFGROND IN TE KUNNEN JAGENZELFS DIEREN-ARTSEN MOETEN OP JACHT NAAR MISHANDELDE
KINDEREN!WELKE GEK
VERZINT ZOIETS?