Jeugdzorg criminaliteit bestaat ook zij worden alleen afgedaan onder de noemer vergissingen.

Pas op voor de GGD schoolarts

zij maken vaker kinderen

en gezinnen kapot

GGD-CJG Schoolarts AMK-arts

Indien uw kind en uw gezin het slachtoffer zijn geworden van een zorgmelding lees melding van kindermishandeling welke afkomstig is vanuit de school van uw kind moet u er rekening mee houden dat de GGD-CJG schoolarts hier de regie in heeft gehad, of zijdelings de school het advies heeft gegeven tot het doen van een zorgmelding.

In heel veel gevallen is roddel en achterklap  omtrent uw gezinssituatie de enige aanwijsbare oorzaak voor het doen van een zorgmelding.

Eigenlijk zijn de mogelijkheden voor het doen van een zorgmelding onuitputtelijk, zelfs als uw kind langdurig ziek is en daardoor van school moet verzuimen bestaat er een grote kans dat u als ouder wordt geconfronteerd met een stiekem opgezet complot waarbij het ziek zijn van uw kind wordt omgebogen naar ongeoorloofd verzuim.

Er is een oerwoud van meldcodes en protocollen ontstaan die zijn ontwikkeld vanuit universiteiten waarbij men kennelijk niet eens het besef heeft dat deze naast beschermend ook schadelijk en gevaarlijk voor kinderen en gezinnen kunnen zijn.

Naast deze feiten zijn er ook een aantal vanuit de politiek ontwikkelde meldcodes ontstaan van waaruit momenteel een volkomen hysterisch functionerende jeugdzorg is ontstaan

Om de verdere inhoud van deze site te kunnen begrijpen dient u te onthouden dat uw huisarts en de specialist de 1e lijns zorgverlener zijn.

De overige hulpverleners zijn te beschouwen als 2e lijns zorgverleners, het is beter om deze groep 2e rangs zorgverleners te noemen, immers zij nemen ook vaak 2e rangs beslissingen.

Het blind vertrouwen dat u als ouder of kind toekent aan 2e lijns zorgverleners is gevaarlijk omdat deze zorgverleners vaker vanuit roddel en achterklap handelen en daardoor zelfs de 1e lijns zorgverlener op het verkeerde been kunnen zetten, datzelfde geldt zeker voor de GGD-CJG schoolarts pas daar voor op.

Het grootste gevaar voor uw kind en gezin is het Advies & Meldpunt Kindermishandeling, zij doen niet aan waarheidsvinding en slopen uw gezin, het AMK heeft maling aan kinderrechten.

Krijgt u te maken met onderzoek vanuit het AMK schakel dan meteen een advocaat in!

Om zorgmeldingen vanuit medische aspecten te kunnen onderzoeken maakt het AMK gebruik van de diensten van een vertrouwensarts.

De vertrouwensartsen van het AMK zijn uiterst gevaarlijk voor uw gezin en kind omdat zij allerlei stiekeme en achterbakse mededelingen doen aan de 2e lijns zorgverleners of ketenpartners.

Vanuit een inzage in het dossier van Lucertis werd achterhaald dat de vertrouwensarts zich bemoeid had met de behandeling van een schadeclaim op het AMK en de Raad voor de Kinderbescherming zonder het gezin daarover te benaderen.

Het is soms erg lastig om de vertrouwensartsen te doen aanspreken op hun handelen omdat zij min of meer anoniem praktiseren, echter heeft het Medicasterplein de vertrouwensartsen en hun werkplekken volledig achterhaald en in kaart gebracht zodat zij zich niet langer meer kunnen verschuilen achter de muren van het AMK.

Heeft u klachten over het functioneren van een dergelijke vertrouwensarts dan is het raadzaam om een klacht in te dienen over het handelen bij het Tuchtrecht voor de Gezondheidszorg, maar wend u zich altijd eerst tot een advocaat.

         

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De CJG is de opvolger van de GGD en dus net zo gevaarlijk

Als het AMK onderzoek gaat instellen naar uw kind en gezin is het belangrijk dat u meteen een advocaat doet inschakelen.

Praten helpt niet!

Tekstvak: DENK AAN DE
VEILIGHEID
VOOR UW 
KIND EN GEZINBLIJF UIT DE
BUURT VAN 
DE GGD-CJGLAAT U NIET
INTIMIDERENER IS GEEN 
ENKELE WET
DIE U VERPLICHT
TOT EEN BEZOEK AAN DE 
GGD OF CJG.


NAAST EEN
LIEFDEVOLLE
OUDERLIJKE
VERZORGING
HEBBEN (ZIEKE)
KINDEREN 
VOORAL EEN  ADVOCAAT OF
RECHTS-
BIJSTANDS
VERZEKERING
NODIG!
HET ZIEKE KIND
HEEFT STEEDS
VAKER 
BESCHERMING
NODIG TEGEN
DE GEVOLGEN
VAN EEN 
HYSTERISCHE
JEUGDZORG