Onderzoeksrapportages vanuit het AMK of de Raad voor de Kinderbescherming staan vol leugens!

2e lijns zorgverleners

Het overgrote deel van de (valse) zorgmeldingen is afkomstig van de zorgprofessionals die tegenwoordig “aan elkaar gekoppeld zijn” en van daaruit ketenpartners worden genoemd, en in het leven zijn geroepen om tot een    betere signaalregistratie van mogelijke kindermishandeling te komen, hetgeen   op zichzelf geen verkeerd idee is maar wel het gevaar van tunnelvisie geeft bij  een hysterisch geworden  jeugdzorg zoals momenteel aan de orde is! 

 

 

De stichting Mee is een organisatie die veelal kinderen met een handicap of   verstandelijke beperking doet begeleiden,zij doen zich vriendelijk voor maar zijn  absoluut niet te vertrouwen met de privacy van de patiënt, en de het op het dossier rustende beroepsgeheim, het stiekem achterhouden van belangrijke dossierstukken komt herhaaldelijk voor en de rechten van patiënten worden geschonden door gedragsdeskundigen die maling aan alles hebben.

Als u wetenschap heeft van het feit dat uw gezin op enigerlei wijze in het dossier beschreven is als Multi probleemgezin moet u zeker oppassen en uw dossier heel goed in de gaten blijven houden, Multi-probleem gezinnen en kinderen hebben schijnbaar helemaal geen rechten!

Vraag dus jaarlijks altijd een inzage aan en let vooral op de in het dossier opgenomen contacten met derden zoals de GGD-schoolarts en de school, pas   ook op voor de maatschappelijkwerkster die verbonden is aan de GGD of de  school want hoe vervelend het ook klinkt deze diensten kunnen uw gezin een heleboel ellende laten beleven.  

 

 

 

 

Van de GGD-schoolarts moet worden gezegd dat deze extra gevaarlijk is voor kinderen die vanuit psychische of medische beperkingen op een school voor zieke  kinderen zijn geplaatst, aan een dergelijke school is vrijwel altijd een Commissie van Begeleiding (CvB) verbonden die de meest idiote beslissingen kan nemen en zonder enige terughoudendheid haar medewerking zal doen verlenen aan een zorgmelding  (buiten de 1e lijns zorg om!)

Hou de GGD–schoolarts of de tegenwoordige CJG jeugdzorg buiten de deur, er is geen enkele wet die ouders verplicht om deel te nemen aan deze waanzin die later schadelijke gevolgen kan hebben voor uw gezin en kind.

Als uw kind en uw gezin door de GGD-bemoeizorg kapot is gemaakt hoeft u vanzelfsprekend niet te verwachten dat dit stelletje medicaster boeven u of uw kind op enigerlei wijze schadeloos zullen stellen.

 

 

 

 

Lucertis heeft precies dezelfde werkwijze als de andere 2e lijns zorgverleners ook hier bleek bij controle van de dossierstukken dat de vertrouwensarts van het AMK zelfs al had gemeld aan Lucertis dat men moest oppassen voor de mogelijke schadeclaims van het Haringvlietmeisje.

De vertrouwensarts die dergelijke mededelingen doet zou het praktizeren met onmiddellijke ingang ontnomen moeten worden.

 

 

Tekstvak: MULTI-
PROBLEEM GEZINNEN HEBBEN SCHIJNBAAR
HELEMAAL GEEN RECHTEN CONTROLEER
JAARLIJKS     HET DOSSIER VAN UW KIND
LET OP DE CONTACTEN
MET ANDERE
ZORG– VERLENERS